Termeni şi condiţii de utilizare

 

La accesarea, navigarea sau folosirea în orice alt mod a acestui site acceptaţi, fără limitări sau restricţii, termenii și condiţiile de utilizare STELCO.
Acest site va fi folosit exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal, non-comercial şi cu condiţia respectării dreptului de proprietate intelectuală. Nu aveţi dreptul, fără acordul scris al STELCO să modificaţi, schimbaţi, distribuiţi, vindeţi sau să transmiteţi nicio informaţie conţinută sau copiată de pe acest site, indiferent de scopul comercial sau public al unei asemenea activităţi.
Aceste reguli sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii site-ului, STELCO rezervându-și dreptul de a revizui aceşti termeni şi condiţii de utilizare prin actualizarea acestei pagini în orice moment şi fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.
Informațiile publicate pe www.stelcopal.ro sunt informații de interes general despre STELCO, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de STELCO ca fiind de interes pentru utilizatori.
Informațiile sunt puse la dispoziția utilizatorilor în mod gratuit.
STELCO este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia.
Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale STELCO prevăzute de legislația în vigoare.
Caracteristicile produselor prezentate pe site sunt preluate sau puse la dispoziție de producători și furnizori, iar STELCO nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea acestor informații.
Prezența produselor pe site NU garantează existența lor în stoc.
De asemenea, imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare, ele pot diferi de aspectul real al produsului, în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, designului, fără notificare prealabilă de către producători. Înainte de achiziție verificați mostrele reale, STELCO nu își asumă responsabilitatea alegerilor dumneavoastră!

Politica de garanție

STELCO asigură, garantează și declară pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că materialele prezentate pe acest site respectă standardele de conformitate și calitate ale furnizorilor, sunt în conformitate cu normele internaționale DIN 68761 și DIN 68765 respectiv SF 1-FC și respectă certificatele de calitate primite de la furnizori.
Produsele din Pal melaminat, blat, HDF, precum și accesoriile de mobilier au asigurate o garanție de 6 luni de la data vânzării (garanția producătorului).
Garanția pentru fronturile din MDF vopsit sau înfoliat este de 2 ani.
Garanția este asigurată de către STELCO numai în condițiile în care cumpărătorul respectă următoarele condiții:
– transportul și manipularea se fac fără șocuri și lovituri;
– produsele sunt ferite de contactul direct cu suprafețe abrazive, de șocuri și lovituri, de acțiunea directă a surselor de caldură și a razelor solare, de acțiunea substanțelor chimice, de atmosfera umedă și de contactul direct cu aburi sau apă;
– defectele apărute nu sunt rezultatul accidentelor sau a neglijenței cumpărătorului/utilizatorului;
– produsele se vor monta la o temperatură de minimum +10 grade Celsius;
– foliile protectoare cu care sunt acoperite produsele vor fi scoase numai după terminarea montajului final;
– la fronturile lucioase din MDF, dupa îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ștergerea suprafețelor lucioase timp de 15 zile;
– este interzisă scrierea cu orice fel de marker pe suprafața foliilor protectoare.
În caz de reclamație în perioada de garanție, pentru situația în care cumpărătorul dorește înlocuirea produselor livrate de către STELCO, pe care din motive obiective le consideră necorespunzătoare din punct de vedere calitativ, cumpărătorul va trimite vânzătorului, pe cheltuiala cumpărătorului, în cel mai scurt timp posibil (dar nu mai mult de 48 ore de la transmiterea reclamației) următoarele :
– copia facturii fiscale/dispoziției de livrare/bonului fiscal corespunzătoare produselor în cauză;
– produsele care fac obiectul reclamației.
Lipsa documentelor atrage dupa sine pierderea garanției și exonerează vânzătorul de orice răspundere/vină, deoarece nu permite producătorului identificarea lotului și respectiv a cauzelor care au dus la apariția neconformității.